powrót

Po umieszczeniu w napędzie płyty z Genealogią automatycznie otworzy się plik pokazany poniżej.