Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> artykuły -> Brakowanie akt
 

Brakowanie akt


 

Michał Łakomiec

Brakowanie akt 

(stan prawny na 2011 rok)

 

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest jednym z elementów procesu porządkowania dokumentacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku[1] brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności do celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę. Brakowaniu może ulec dokumentacja inna niż stanowiąca materiał archiwalny[2] tj., taka, która nie posiada trwałego znaczenia historycznego: politycznego, społecznego, gospodarczego i naukowego dla historii Państwa, jak i historii danego urzędu, instytucji lub jednostki gospodarki uspołecznionej[3]. Na brakowanie akt w jednostkach podlegających nadzorowi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wymagana jest jednorazowa lub generalna zgoda na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej lub jej części[4].


Brakowanie należy rozpocząć od sprawdzenia czy dla okresu, którego akta mają ulec brakowaniu zachowały się materiały archiwalne. Jeśli takowe się nie zachowały należy dokonać przekwalifikowania akt z kategorii B na A. Przed przekazaniem akt na makulaturę należy sporządzić niezbędne ewidencją oraz uzyskać pisemną zgodę właściwego archiwum państwowego na ich zniszczenie przedkładając władzom archiwum państwowego odpowiedni wniosek w tej sprawie z załączeniem spisu brakowanych akt i protokołu z brakowania. Należy zwrócić uwagę, iż brakowanie dokumentów nie jest równoznaczne z ich niszczeniem. Niszczenie jest bowiem procesem fizycznego unicestwienia dokumentu, brakowanie zaś jest jedynie wytypowaniem dokumentów do zniszczenia.

 

SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB DO ZNISZCZENIA

WZÓR WNIOSKU O BRAKOWANIE
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved