Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> dokumenty -> cenniki
 

Cenniki


INFOLINIA
Archiwizacja dokumentów ?
Nie wiesz jak zacząć ?
Zadzwoń

tel. 42 682 85 35
 

(obowiązują od dnia 18.06.2021 roku)


Wszystkie ceny w jednym miejscu.

Z uwagi na częste pytania dotyczące cen poszczególnych usług
zdecydowaliśmy się dla Państwa wygody umieścić wszystkie
ceny w jednym miejscu. Ceny zostały podzielone według
rodzajów usług na usługi archiwistyczne, usługi historyczne,
materiały do archiwizacji oraz pozostałe usługi.

 

Cennik usług archiwistycznych


Nazwa usługi

Cena brutto

Porządkowanie dokumentów kategorii A

od 550,00 zł za metr bieżący *

Porządkowanie dokumentów kategorii B

od 150,00 zł za metr bieżący *

Porządkowanie akt osobowych

od 7,50 zł za teczkę *

Brakowanie dokumentów

60,00 zł za metr bieżący

Przechowywanie dokumentów kat. B2

150,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B3

180,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B5

390,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B10

420,00 zł / 650,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B20

480,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B25

900,00 zł za metr bieżący **

Przechowywanie dokumentów kat. B50

1 200,00 zł za metr bieżący ***

Przechowywanie dokumentów kat. BE50

1 350,00,00 zł za metr bieżący ***

Przechowywanie dokumentów kat. A

2 000,00 zł za metr bieżący ***

Przechowywanie dokumentów ryczałt wariant 1

4 600,00 zł

Przechowywanie dokumentów ryczałt wariant 2

9 000,00 zł

Przechowywanie dokumentów ryczałt wariant 3

13 000,00 zł

Depozyt dokumentów do 10 m.b.

7 000,00 zł / do 5 lat

Depozyt dokumentów od 11 do 20 m.b.

8 500,00 zł / do 5 lat

Depozyt dokumentów od 21 do 30 m.b.

10 000,00 zł / do 5 lat

Depozyt dokumentów powyżej 30 m.b.

10 000,00 + 300,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący / do 5 lat

Niszczenie dokumentów papierowych

od 60,00 zł / metr bieżący ****

Niszczenie dokumentów mieszanych

od 100,00 zł za metr bieżący / 2400,00 zł / tona.****

Niszczenie optycznych nośników danych

od 15,00 zł / szt.****

Niszczenie magnetycznych nośników danych

od 150,00 zł / szt.****

Serwis archiwum do 100 m.b.

od 3 200,00 zł + 6,00 zł za każdy kilometr poza aglomerację łódzką

Serwis archiwum od 101 do 200 m.b.

od 5 100,00 zł + 6,00 zł za każdy kilometr poza aglomerację łódzką

Serwis archiwum powyżej 200 m.b.

od 7 500,00 zł  + 6,00 zł za każdy kilometr poza aglomerację łódzką

Normatywy kancelaryjno-archiwalne

od 400,00 zł

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla szkół / uczelni

400,00 zł + koszt przesyłki / 5000,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla przedszkoli

400,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla ośrodków pomocy społecznej

800,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla bibliotek

400,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla zarządów dróg

800,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla zespołów obsługi oświaty

1200,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla spółdzielni mieszkaniowych

400,00 zł + koszt przesyłki

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla ośrodków polityki społecznej

2 000,00 zł  + koszt przesyłki

Instrukcja przekwalifikowania dokumentacji powstałej przed 2011 rokiem wedle wykazu akt z 2011 roku

3 000,00 zł  + koszt przesyłki

Szkolenie archiwistyczne (odp. kursu I st.) (min. 10 osób)

500,00 zł za osobę

Szkolenie archiwistyczne (odp. kursu II st.) (min. 7 osób)

750,00 zł za osobę

Audyt obiegu dokumentów

4 000,00 zł

Audyt archiwum

3 000,00 zł

Projekt organizacyjny archiwum

5 000,00 zł

Instrukcja technologiczna organizacji archiwum

5 500,00 zł

Projekt organizacyjny + Instrukcja technologiczna

8 500,00 zł

Program komputerowy do archiwizacji AZ

4 800,00 zł

Program komputerowy do archiwizacji AZ+

5 700,00 zł

Digitalizacja dokumentów formatu A4 z pełną obsługą

1,45 zł za stronę

Digitalizacja dokumentów formatu A5 z pełną obsługą

1,40 zł za stronę

Digitalizacja dokumentów formatu A6 z pełną obsługą

1,35 zł za stronę

 

Cennik usług historycznych


Genealogia

od 200,00 zł za przodka

Genealogia w oprawie skórzanej

płatne dodatkowo

Baza elektroniczna

bezpłatne

Forma plastyczna (plakat, obraz, inna)

płatne dodatkowo

Opracowanie

1 000,00 zł

Tłumaczenie (staropolski, łacina, niemiecki, rosyjski)

od 200,00 zł za stronę

Ustalanie stanów prawnych własności

wyceniane indywidualnie

Kwerenda archiwalna

od 3 000,00 zł za zespół akt

Ryczałt za wyjazd poza województwo łódzkie

1 000,00 zł

Kwerendy prasowe

od 2000,00 zł

Opracowania historyczne

wyceniane indywidualnie


Cennik materiałów archiwizacyjnych


Teczki archiwizacyjne bezkwasowe

przejdź do aktualnego cennika

Teczki archiwizacyjne kwasowe

przejdź do aktualnego cennika

Pudła archiwizacyjne bezkwasowe

przejdź do aktualnego cennika

Pudła archiwizacyjne kwasowe

przejdź do aktualnego cennika

Igły do szycia dokumentów (5 szt.)

przejdź do aktualnego cennika

Klej introligatorski (opakowanie 1 kg)

przejdź do aktualnego cennika

Klipsy archiwizacyjne 100 szt. (mocne)

przejdź do aktualnego cennika

Klipsy archiwizacyjne atestowane 100 szt.

przejdź do aktualnego cennika

Nici lniane do szycia akt (opakowanie 1 kg)

przejdź do aktualnego cennika

Tasiemka bawełniana (szpula 500 m)

przejdź do aktualnego cennika
 

Cennik pozostałych usług


Zaświadczenie o przechowywaniu oryginału dokumentu

100,00 zł

Poświadczona kserokopia dokumentu z zasobu firmy

100,00 zł

Udostępnianie dokumentacji na miejscu

bezpłatne

Udostępnianie dokumentów drogą pocztową

17,00 zł za każdy rozpoczęty kg*****

Udostępnianie dokumentów drogą kurierską

35,00 zł za każdy rozpoczęty kg*****

Udostępnianie dokumentów drogą mailową

10,00 zł za 3 Mb*****

Kwerenda akt w celu odnalezienia dokumentu

85,00 zł za dokument lub 120,00 zł za jednostkę archiwalną / usługa ekspresowa (wysyłka do dwóch godzin od otrzymania wniosku/płatności) dopłata 100% ******

Stawka kilometrowa

5,00 zł / km (w obie strony)

 

Podstawa naliczania opłat za dokumentację pracowniczą: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z dnia 16 lutego 2005 r. nr 28 poz. 240).

Wszystkie podane w cenniku ceny są cenami brutto.
* Podana cena zawiera koszt materiału (teczek, pudeł, fastykuł, opisów oraz ewidencji elektronicznej).
** Podana cena jest ceną orientacyjną brutto ukazującą rząd wielkości, dla konkretnych zasobów ceny ustalane są indywidualnie.
*** Podana cena jest ceną brutto i odnosi się do zasobu minimum 10,00 metrów bieżących, poniżej tej ilości obowiązuje cena ustalana indywidualnie.
**** W przypadku małych ilości pobierany jest ryczałt w wysokości 700,00 zł.

*****Opłata nie jest naliczana, jeśli umowa z Klientem tak stanowi.

******Opłata dla podmiotów nie związanych umową z naszą spółką.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved