Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> dokumenty
 

Dokumenty


 

Dokumenty
Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze dokumenty naszej firmy, dokumenty związane z realizacją usług oraz wykonywaniem usługi przechowywania przez naszą spółkę dokumentów, a także obowiązujące przepisy prawa.

 


Dokumenty firmy

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Informacja o rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej Marszałka Województwa Łódzkiego
Zamówienie na instrukcje kancelaryjne
Wniosek o wydanie dokumentów do emerytury/renty

Warunki świadczenia usług historycznych
 

Prawo
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Akty wykonawcze
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii
dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

Prawo archiwalne

Akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Ujednolicone teksty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Wskazówki metodyczne

 

Bazy danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Dokumentacja osobowa i płacowa
 

Baza danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

 


Mapa strony  l  FAQ  l  Polityka cookies

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved