Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> artykuły
 

Artykuły


 

Artykuły pracowników firmy Archivia o tematyce zwianej z archiwistyką lub powstałe

na bazie polskich archiwaliów.
Niniejszym prezentujemy artykuły pracowników naszej firmy powstałe w toku pracy w archiwach.

 

Jakub Lutosławski

Dyrektor Działu usług archiwistycznych

- historyk, archiwista z długoletnim stażem, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i szkoły archiwistycznej, specjalista od historii dokumentu

 

Formuły dyplomatyczne w średniowiecznych dokumentach polskich, 2008 (www)
Upadek Rzeczypospolitej w teoriach historyków szkoły krakowskiej, 2009 (.pdf)
Mechanizmy procesu germanizacji dzieci polskich na terenach Kraju Warty, 2010 (.pdf)
Mniejszość niemiecka w Polsce jako instrument rewizjonistycznej polityki Rzeszy w latach 1918-1939, 2010 (.pdf)
Ignacy Hugo Stanisław Matuszewski - sylwetka człowieka, 2010 (.pdf) Akta pułkownika Matuszewskiego w Instytucie J. Piłsudskiego w Ameryce
Spółdzielczy Bank Przemysłowców Zgierskich - inwentarz książkowy, zespół nr 2356 - dostępny w Archiwum Państwowym w Łodzi (www)
Główne partie polityczne na ziemiach polskich w okresie zaborów, 2011 (.pdf)
Notariat w Łodzi w okresie międzywojennym, 2011 (.pdf)
Rola i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt, 2011 (www)
Ogólne zasady korzystania z archiwum historycznego, 2012 (www)
Ogólne zasady opracowywania zespołu w archiwum historycznym, 2012 (www)

Wielkie Księstwo Poznańskie 1807-1914. Powstanie i organizacja, 2015 (.pdf)
Warunki klimatyczne przechowywania dokumentów, 2017 (www)

Porządkowanie akt osobowych, 2017 (www)

Archiwista - czyli kto?, 2018 (www)

Porządkowanie dokumentacji technicznej, 2023 (www)

Obraz Łodzi w 600-lecie powstania miasta. Subiektywnie, 2023 (www)

Porządkowanie kopert dowodowych, 2023 (www)

 

Hasła encyklopedyczne w Wikipedia.pl

Aleksy Rżewski (współautor; www)

Bohdan Chełmicki (www)

Formuła dyplomatyczna (www)

Modest Słoniowski (współautor; www)

Stanisław Baranowski (www)


Michał Łakomiec

Dyrektor Działu sprzedaży

- prawnik, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista od dokumentacji podatkowej i księgowej


Brakowanie akt, 2011 (www)

Podstawowe pojęcia archiwistyki, 2011 (www)
Kryteria podziału dokumentacji, 2012 (www)
Segregacja i systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu w archiwum zakładowym, 2012 (www) 
Pojęcie i struktura narodowego zasobu archiwalnego, 2013 (www) 

Organizacja i wyposażenie archiwum zakładowego, 2017 (www) 

Przykłady dokumentacji kategorii "A", 2017 (www) 

Opis przedmiotu zamówienia w przetargu na archiwizację dokumentów, 2018 (www)

 


Mapa strony  l  FAQ  l  Polityka cookies

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved