Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> informacje
 

Informacje


 

 

 

Informacja o czasowym zamknięciu Składnicy Akt


(05.03.2024)

W związku z koniecznością przeporządkowania jednego z przejętych zasobów Składnica Akt będzie nieczynna do dnia 29 marca b.r. Przejęty zespół nie nadaje się do udostępniania dokumentacji ze względu na zły układ dokumentacji i stwierdzone w niej braki. W związku z powyższym zarząd spółki podjął decyzję o kompleksowym uporządkowaniu zasobu od podstaw. Ponieważ zasób mierzy niemal 250 m.b. dokumentacji (tj. około 2500 segregatorów) porządkowanie będzie wymagać około 3 tygodni. W tym czasie nie będziemy udostępniać żadnych (!!!) dokumentów z zasobu własnego, a już udostępnione dokumenty przyjmiemy po Świętach Wielkanocnych. Realizacja wniosków złożonych, w związku z udostępnieniem dokumentacji pracowniczej i sporządzaniem z niej odpisów i kserokopii zostanie przesunięta.

Za utrudnienia przepraszamy, odpowiedzialni są za nie "archiwiści", którzy "uporządkowali" zasób u Klienta.

 

Jakub Lutosławski

 

Rozpoczęcie strajku włoskiego


(17.01.2024)

Informacja o rozpoczęciu strajku włoskiego.

 

Zmiana sposobu rozliczania za materiały archiwizacyjne


(10.06.2022)

Informujemy, że od dnia 10.06.2022 r. wszystkie materiały archiwizacyjne są przesyłane po opłaceniu faktury proforma płatnością "z góry".

Zmiana podyktowana jest nieodbieraniem przesyłek przez część klientów.

 

 

Nowy cennik towarów i usług


(05.04.2022)

Informujemy o wprowadzeniu nowego cennika za usługi i materiały archiwizacyjne od dnia 6 kwietnia 2022 roku. Wzrosty cen spowodowane są zwyżką cen paliwa, stali oraz tektury. Wystawione oferty pozostają ważne do dnia 29 kwietnia b.r.

 

 

Informacja w sprawie formy dokumentacji do celów emerytalno-rentowych wydawanej przez pracowników spółki Archivia


(14.01.2022)

Informujemy, że forma zewnętrzna dokumentów wydawanych do celów emerytalno-rentowych każdorazowo wybierana jest przez pracownika naszej spółki. Ze względu na stan zachowania oryginału oraz zakres informacji w nim zawartych dokumentacji nie powielamy w sposób mechaniczny na żądanie. Za każdym razem o możliwości kserowania dokumentów decyduje archiwista merytorycznie i prawnie odpowiedzialny za dokument. Jednocześnie wskazujemy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma prawa odmówić przyjęcia dokumentu w formie odpisu wydanego przez uprawnionego przechowawcę. W przypadku jednak takiej odmowy radzimy odwołać się do właściwego sądu ds. ubezpieczeń społecznych.

 

 

Nowy cennik towarów i usług


(17.06.2021)

Informujemy, iż od dnia 18 czerwca 2021 roku obowiązywać będzie nowy cennik materiałów archiwizacyjnych i usług świadczonych przez nasza spółkę. Na wzrost cen wpływ ma galopująca cena stali, stale rosnące ceny paliwa i transportu oraz tektury, a także wymuszane przez organy samorządowe w wielu częściach Polski konieczność dokonywania płatności w systemie podzielonej płatności. Jednocześnie informujemy, iż oferty wystawione przed dniem 17 maja 2021 roku tracą ważność.

 

Urlop


(03.08.2020)

Informujemy, iż od dnia 4 sierpnia do dnia 11 sierpnia włącznie pracownicy naszej spółki przebywać będą na urlopie.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@archivia.com.pl.

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI


(31.03.2020)

Informujemy, iż od dnia 6 kwietnia 2020 roku spółka Archivia pracuje w normalnym trybie. Odbieramy dokumenty do przechowania, niszczymy dokumentację przeterminowaną i porządkujemy archiwa w dotychczasowy sposób z zachowaniem szczególnych środków ochrony ludzi i dokumentów. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00, w sobotę w godzinach od 10.00 do 18.00.


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM


(14.03.2020)

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego par. 5 ust. 1 pkt 2 do odwołania zostaje zamknięta SKŁADNICA AKT oraz CZYTELNIA AKTOWA spółki Archivia.

Biuro pracuje w skróconych godzinach od 10 do 16. Wszelkie zapytania obsługiwane są jedynie w formie elektronicznej - mailowo, lub telefonicznej.

Informacja w sprawie obsługi Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Łodzi


(11.06.2019)

Informujemy, iż w związku z korespondencją prowadzoną z sądami Okręgowym i Apelacyjnym w Łodzi, w której sądy odmawiają zwrotu kosztów udostępnienia dokumentacji, dokumentacja w.w. podmiotom będzie udostępniana jedynie na miejscu w Składnicy Akt spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00 i w soboty w godzinach 12.00-14.00. Pracownik sądu powinien mieć przy sobie stosowny dokument uprawniający do wglądu do akt.

 

Informacja Zarządu spółki Archivia w sprawie dzielonych płatności podatku VAT


(11.07.2018)
W związku z wprowadzeniem dzielonych płatności podatku VAT - tzw. split payment informuję, iż zgodnie z przepisami prawa dokonywanie płatności podatku VAT w tym systemie jest opcjonalne, a nie obowiązkowe.

Przepis stanowi:
Art. 108a. [Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności] 1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury MOGĄ zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Spółka Archivia nie przyjmuje płatności dzielonej, ze względu na odmowę przydzielenia subkont VATowych przez Bank PKO BP, w którym prowadzony jest rachunek bieżący spółki.

 

Informacja spółki Archivia w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


(11.07.2018)
Informujemy, iż zgodnie ze wskazanym powyżej Rozporządzeniem spółka Archivia przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami art. 6 i nie potrzebuje w tym zakresie indywidualnej zgody osób, których dane dotyczą. Wynika to z obowiązków prawnych nałożonych na spółkę i administratora danych zawartych w art. 51na Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Informacja w sprawie wydawanych dokumentów do celów emerytalno-rentowych


(12.02.2018)
Informujemy, iż spółka Archivia nie prowadzi porad prawnych i doradztwa w zakresie postępowań przed organami emerytalno-rentowymi. Właściwe do odwołań w sprawie decyzji ww. organów są wydziały ds. ubezpieczeń społecznych sądów powszechnych. Jednocześnie informujemy, iż nie wydajemy dokumentów bez właściwej ku temu podstawy prawnej, zwłaszcza dokumentów, do których stworzenia nie posiadamy danych we własnym zasobie archiwalnym.

 

Wywiad z Dyrektorem Działu Usług Archiwistycznych


(26.01.2017)
Przeczytaj wywiad z Dyrektorem Działu Usług Archiwistycznych naszej spółki - Jakubem Lutosławskim w lutowym numerze czasopisma "My Company".

Artykuł w My Company

 

Uwaga na nieuczciwych przechowawców dokumentów


(16.02.2015)
Oddając dokumenty na przechowanie zadbaj, aby otrzymała je spółka wpisana do rejestru Marszałka Województwa. Jeśli dokumenty zarchiwizuje w swojej składnicy przechowawca bez uprawnień byli pracownicy mogą mieć problem z otrzymaniem dokumentów do emerytury, które będą honorowane przez ZUS. Zadbaj o emerytury swoich pracowników.

Artykuł w Onet.pl

 

Spółka Archivia w rejestrach państwowych


(01.03.2014)
Niniejszym informujemy, iż spółę Archivia usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski Michał Łakomiec spółka jawna można znaleźć w następujących rejestrach:

- Krajowego Rejestru Sądowego,

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,

- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbieranie dokumentów do emerytury


(01.01.2014)
Niniejszym informujemy, iż od dnia 01.01.2014 roku dokumenty do emerytury można odbierać pod adresem Gliniana 61 w Łodzi.

 

Zapraszamy na profil facebookowy naszej spółki (informacja nieaktualna)


(13.05.2013)
Zapraszamy na profil naszej spółki na Facebooku uruchomiony w dniu dzisiejszym.

Profil spółki na Facebooku

 

 


Mapa strony  l  FAQ  l  Polityka cookies

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved