Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> informacje
 

Informacje


 

 

 

 

Informacja Zarządu spółki Archivia w sprawie dzielonych płatności podatku VAT


(11.07.2018)
W związku z wprowadzeniem dzielonych płatności podatku VAT - tzw. split payment informuję, iż zgodnie z przepisami prawa dokonywanie płatności podatku VAT w tym systemie jest opcjonalne, a nie obowiązkowe.

Przepis stanowi:
Art. 108a. [Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności] 1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury MOGĄ zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Spółka Archivia nie przyjmuje płatności dzielonej, ze względu na odmowę przydzielenia subkont VATowych przez Bank PKO BP, w którym prowadzony jest rachunek bieżący spółki.

 

Informacja Zarządu spółki Archivia w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


(11.07.2018)
Informujemy, iż zgodnie ze wskazanym powyżej Rozporządzeniem spółka Archivia przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami art. 6 i nie potrzebuje w tym zakresie indywidualnej zgody osób, których dane dotyczą. Wynika to z obowiązków prawnych nałożonych na spółkę i administratora danych zawartych w art. 51na Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Informacja w sprawie wydawanych dokumentów do celów emerytalno-rentowych


(12.02.2018)
Informujemy, iż spółka Archivia nie prowadzi porad prawnych i doradztwa w zakresie postępowań przed organami emerytalno-rentowymi. Właściwe do odwołań w sprawie decyzji ww. organów są wydziały ds. ubezpieczeń społecznych sądów powszechnych. Jednocześnie informujemy, iż nie wydajemy dokumentów bez właściwej ku temu podstawy prawnej, zwłaszcza dokumentów, do których stworzenia nie posiadamy danych we własnym zasobie archiwalnym.

 

Wywiad z Dyrektorem Działu Usług Archiwistycznych


(26.01.2017)
Przeczytaj wywiad z Dyrektorem Działu Usług Archiwistycznych naszej spółki - Jakubem Lutosławskim w lutowym numerze czasopisma "My Company".

Artykuł w My Company

 

Uwaga na nieuczciwych przechowawców dokumentów


(16.02.2015)
Oddając dokumenty na przechowanie zadbaj, aby otrzymała je spółka wpisana do rejestru Marszałka Województwa. Jeśli dokumenty zarchiwizuje w swojej składnicy przechowawca bez uprawnień byli pracownicy mogą mieć problem z otrzymaniem dokumentów do emerytury, które będą honorowane przez ZUS. Zadbaj o emerytury swoich pracowników.

Artykuł w Onet.pl

 

Spółka Archivia w rejestrach państwowych


(01.03.2014)
Niniejszym informujemy, iż spółę Archivia usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski Michał Łakomiec spółka jawna można znaleźć w następujących rejestrach:

- Krajowego Rejestru Sądowego,

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,

- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbieranie dokumentów do emerytury


(01.01.2014)
Niniejszym informujemy, iż od dnia 01.01.2014 roku dokumenty do emerytury można odbierać pod adresem Gliniana 61 w Łodzi.

 

Zapraszamy na profil facebookowy naszej spółki


(13.05.2013)
Zapraszamy na profil naszej spółki na Facebooku uruchomiony w dniu dzisiejszym.

Profil spółki na Facebooku

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved