Kontakt w sprawie usług


Biuro
tel. 42 682 85 35
kom. 793697153
biuro@archivia.com.pl  

Dział usług archiwistycznych
tel. 502 484 460
dz.archiwistyczny@archivia.com.pl
j.lutoslawski@archivia.com.pl 

Dział sprzedaży
tel. 793 697 153
sprzedaz@archivia.com.pl
m.lakomiec@archivia.com.pl 
 

kontakt 42 682 85 35

Organizacja archiwum

Wieloletnia praktyka archiwistyczna dowiodła, że właściwa organizacja archiwum usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Prawidłowo działające archiwum tworzy warunki umożliwiające szybki dostęp do potrzebnych dokumentów i informacji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Dlatego dla nowo organizujących się firm, instytucji, a także dla tych, które pragną stworzyć własne archiwum/składnicę akt mamy ofertę organizacji archiwów. Polega ona na stworzeniu projektu oraz wyposażenia archiwum w regały i urządzenia niezbędne do jego funkcjonowania. Wykonując tę usługę opieramy się na określonych w normach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zasadach profilaktyki archiwalnej i ochrony zasobu archiwalnego. Zapewniamy również zgodność projektu z normą ISO 11799 stanowiącą międzynarodowy standard w dziedzinie organizacji archiwów i składnic akt oraz przechowywaniu w nich dokumentacji. Ponadto klient otrzymuje kosztorys zawierający wyszczególnienie niezbędnych dla realizacji projektu prac i elementów wyposażenia wraz z orientacyjnymi cenami ich przeprowadzenia/zakupu.

 

CENNIK ORGANIZACJI ARCHIWUM

Rodzaj opracowania                                                             Cena brutto

Projekt organizacyjny archiwum          

2 000,00 zł

Instrukcja technologiczna organizacji archiwum

2 500,00 zł

Komplet (projekt organizacyjny + instrukcja technologiczna)

4 000,00 zł

 

Na życzenie Klienta sprawujemy również nadzór nad wdrożeniem projektu do stosowania. Tym z Państwa, którzy zamówią u nas usługę organizacji archiwum, polecamy również sporządzenie instrukcji technologicznej użytkowania archiwum. Dokument ten zawiera zasady prawidłowego użytkowania pomieszczenia archiwum, jego wyposażenia oraz zasady postępowania z dokumentacją w nim zgromadzoną. Zasady te służą zapewnieniu dokumentacji w archiwum/składnicy akt optymalnych warunków przechowywania. Zastosowanie instrukcji gwarantuje, że zorganizowane przez naszych specjalistów archiwum będzie funkcjonowało zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymogami w dziedzinie bezpieczeństwa dokumentacji.

 

Co otrzymasz


Projekt organizacyjny archiwum - projekt organizacyjny archiwum to opracowanie, w którym zawarto wszystkie niezbędne rozwiązania zgodne z profilaktyką archiwalną spełniające najwyższe standardy stosowane w archiwach państwowych. Dodatkowo projekt zawiera rzut z uwzględnieniem rozmieszczenia regałów, ich rodzajem oraz kosztorysem. Ponadto całość zaprojektowana jest w taki sposób, aby spełniała wymogi przeciwpożarowe, antywłamaniowe i surowe warunki klimatyczne przechowywania konkretnego rodzaju nośnika danych.

Instrukcja technologiczna organizacji archiwum - jest to projekt organizacyjny z wszystkimi jego elementami wzbogacony o instrukcje postępowania z dokumentacją wraz z uwzględnieniem całego obiegu dokumentów od momentu ich powstania, aż do bezpiecznego zniszczenia.

 

Przykłady realizacji


 

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ARCHIWUM >>

 


Mapa strony  l  FAQ  l  Polityka cookies

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved

 

Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> usługi archiwistyczne -> organizacja archiwum
 

Organizacja archiwum