Kontakt w sprawie usług


Biuro
tel. 42 682 85 35
kom. 793697153
biuro@archivia.com.pl  

Dział usług archiwistycznych
tel. 502 484 460
dz.archiwistyczny@archivia.com.pl
j.lutoslawski@archivia.com.pl 

Dział sprzedaży
tel. 793 697 153
sprzedaz@archivia.com.pl
m.lakomiec@archivia.com.pl 
 

kontakt 42 682 85 35

Normatywy kancelaryjno-archiwalne

Instrukcja kancelaryjna jest podstawowym normatywem regulującym obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie. Poprawne stosowanie instrukcji kancelaryjnej pozwala na optymalizację procesów zarządzania dokumentacją, co przyczynia się do efektywniejszej współpracy komórek organizacyjnych w jednostce. Postępowanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną umożliwia prawidłowe przekazanie akt z komórek do archiwum. Instrukcja archiwalna normuje dalsze postępowanie z dokumentacją. Określa ona układ akt w archiwum, sposób ich przyjmowania, ewidencjonowania i udostępniania, a także kryteria, które z mocy prawa powinno spełniać pomieszczenie archiwum. Dzięki stosowaniu instrukcji archiwalnej możliwe jest także prawidłowe niszczenie dokumentów, których okres przechowywania upłynął.

 

CENNIK GOTOWYCH NORMATYWÓW

 

  Rodzaj jednostki organizacyjnej                                                    Cena brutto

Szkoła

1 000,00 zł / komplet*

Przedszkole    

1 000,00 zł / komplet*

Ośrodek Pomocy Społecznej

1 800,00 zł / komplet*

Zarząd dróg (powiatowy, wojewódzki)

1 800,00 zł / komplet*

Zespół obsługi oświaty

2 500,00 zł / komplet*

Spółdzielnia mieszkaniowa / zarząd nieruchomości

1 800,00 zł / komplet*

Ośrodki polityki społecznej

3 000,00 zł / komplet*

Uczelnia wyższa

10 000,00 zł / komplet*

Instrukcja przekwalifikowania dokumentacji

   powstałej przed 2011 rokiem wedle wykazu akt z 2011 roku

6 000,00 zł / komplet*

Inne jednostki organizacyjne

do uzgodnienia

*instrukcje kancelaryjne, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt/archiwum zakładowego, przepisy wprowadzające.

 

       

 

Co otrzymasz


Za wskazaną powyżej cenę otrzymacie Państwo komplet normatywów kancelaryjno-archiwalnych, tj.: instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcję archiwalną. Dodatkowo w zestawie znajdują się zarządzenie wprowadzające przepisy oraz bezpłatna ogólna prezentacja szkoleniowa z zakresu posługiwania się normatywami. Wszystkie dokumenty wymienione powyżej są indywidualnie dostosowane do potrzeb danej jednostki i uwzględniają charakterystyczne dokumenty wytwarzane przez jej pracowników.

 

Doświadczenie w tworzeniu prawa


Oferujemy sporządzanie instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych przez specjalistyczny zespół prawników i archiwistów. Nasi specjaliści sporządzali normatywy kancelaryjno-archiwalne dla wielu jednostek państwowych i samorządowych, podlegających w tym zakresie rygorystycznym wymogom prawnym i kontroli ze strony archiwów państwowych. W trakcie realizacji usługi stale współpracujemy z pracownikami Klienta, dostosowując projekt normatywów do potrzeb i wymagań firmy/instytucji. Realizację usługi kończy szkolenie dla pracowników w zakresie posługiwania się instrukcją kancelaryjną, instrukcją archiwalną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Jednostkom państwowym i samorządowym oferujemy dodatkowo reprezentację przed organami zatwierdzającymi komplet normatywów kancelaryjno-archiwalnych. W takim wypadku realizacja usługi kończy się wraz zatwierdzeniem kompletu normatywów przez właściwe archiwum państwowe.

 


NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH >>

 

 


Mapa strony  l  FAQ  l  Polityka cookies

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved

 

 

Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> usługi archiwistyczne -> instrukcje kancelaryjne i archiwalne
 

Instrukcje kancelaryjne i archiwalne