Kontakt w sprawie usług


Biuro
tel. 42 682 85 35
kom. 793697153
biuro@archivia.com.pl  

Dział usług historycznych
tel. 502 484 460
dz.historyczny@archivia.com.pl
j.lutoslawski@archivia.com.pl 

Dział sprzedaży
tel. 793 697 153
sprzedaz@archivia.com.pl
m.lakomiec@archivia.com.pl 
 

kontakt 42 682 85 35

W ramach niniejszej usługi na zlecenie klienta wyszukujemy żądane informacje, dokumenty, akty, artykuły prasowe.

Kwerenda prasowa
Poszukiwań w obrębie prasy dokonujemy, w zależności od oczekiwań klienta w dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach, kwartnikach, rocznikach, a także wybranych przez klienta periodykach. Efekt poszukiwań przekazujemy klientowi w formie fotografii lub usystematyzowanej bazy danych zawierającej fotografie.

Kwerenda archiwalna
Usługa obejmuje poszukiwania informacji i dokumentów w ramach zasobu archiwów państwowych i prywatnych. Efekt poszukiwań w zależności od życzenia klienta może mieć formę odpisów, kserokopii lub skanów.

 

       

 

CENNIK KWEREND ARCHIWALNYCH

Zakres

Cena brutto

Kwerenda zespołów akt notarialnych


Kwerenda zespołów akt hipotecznych


Kwerenda zespołów wieczystoksięgowych


Kwerenda zespołów akt sądowych

od 4 500,00 zł / zespół


od 4 500,00 zł / zespół


od 4 000,00 zł / zespół


od 4 000,00 zł / zespół

Kwerenda spisów ludności (np. akta stanu cywilnego, akta metrykalne)

od 2 500,00 zł / zespół

Kwerenda zespołów geodezyjnych i kartograficznych

od 7 000,00 zł / zespół

Kwerenda zespołów akt zlikwidowanych przedsiębiorstw

od 3 000,00 zł / zespół

  Innych

od 1 000,00 zł / zespół

* za kwerendę poza województwem łódzkim pobierany jest każdorazowo ryczałt w wysokości 615,00 zł. Przed rozpoczęciem kwerendy pobierana jest zaliczka na koszty w wysokości 30%.

 

 

CENNIK KWEREND PRASOWYCH

Zakres

Cena brutto

Dziennik


Tygodnik


Miesięcznik


Kwartalnik

od 1 000,00 zł / rok


od 800,00 zł / rok


od 400,00 zł / rok


od 200,00 zł / rok

Rocznik

od 100,00 zl / rok

  Innych

do uzgodnienia

* za kwerendę poza województwem łódzkim pobierany jest każdorazowo ryczałt w wysokości 615,00 zł.

 

Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> usługi historyczne -> kwerendy
 

Kwerendy prasowe i tematyczne


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved