Kontakt w sprawie usług


Biuro
tel. 42 682 85 35
kom. 793697153
biuro@archivia.com.pl  

Dział usług historycznych
tel. 502 484 460
dz.historyczny@archivia.com.pl
j.lutoslawski@archivia.com.pl 

Dział sprzedaży
tel. 793 697 153
sprzedaz@archivia.com.pl
m.lakomiec@archivia.com.pl 
 

kontakt 42 682 85 35

Sporządzamy profesjonalne genealogie rodu i rodziny. Na podstawie krótkiej rozmowy oceniamy możliwość odnalezienia krewnych i wedle wskazania Klienta opracowujemy genealogię w wybranym wariancie. Oferujemy genealogię rodu lub rodziny. W ramach genealogii rodu sporządzamy wywód przodków w linii prostej, w ramach genealogii rodziny zaś wywód krewnych wstępnych oraz krewnych linii bocznych. Standardowa genealogia obejmuje podstawowe informacje o przodkach tj. m. in. data urodzenia, śmierci, określenie małżonka, dzieci, zawód, sprawowany urząd, miejsce zamieszkania. Na życzenie Klienta zakres ten może być rozszerzony np. o informacje o posiadanym majątku. Genealogię sporządzamy w wybranej przez Klienta formie: (do wyboru: informacja, książka w skórzanej oprawie, baza elektroniczna, forma plastyczna).

 

       

 

CENNIK USŁUG GENEALOGICZNYCH

 

Rodzaj usługi

Cena brutto

Informacje o osobie* (tłumaczenia w cenie)


Komplet informacji z aktami (tłumaczenia w cenie)


Opracowanie akt


Ryczałt za wyjazd (płatny jednorazowo)

od 150,00 zł za osobę


od 300,00 zł za osobę


615,00 zł za całość


615,00 zł


Forma opracowania:

- elektroniczna (płyta z bazą i drzewem genealogicznym) - bezpłatne

- książka w oprawie skórzanej (dodatkowa opłata)

- forma plastyczna (dodatkowa opłata)


*zestaw podstawowych informacji bez aktów: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, data i miejsce ślubu, dane małżonka, data i miejsce śmierci.

 

Podstawowe pojęcia genealogii

Genealogia [gr., ‘rodowód’],
nauka pomocnicza historii badająca stosunki pokrewieństwa między ludźmi; zajmuje się ustalaniem filiacji, określaniem dat narodzin, ślubu i zgonu.

Genealogia rodziny (familia)

Usługa ta obejmuje sporządzenie wywodu krewnych wstępnych oraz krewnych linii bocznych.

Genealogia rodu (gens)
Usługa to obejmuje sporządzenie wywodu przodków (wstępnych) w linii prostej.

Filiacja
(od łac. filiatio – wywodzenie syna od ojca) – to rodzaj stosunku genealogicznego zachodzącego pomiędzy dwiema osobami, z których jedna pochodzi od drugiej.

Koicja
(od łac. coitus, coitio – 'spółkowanie, stosunek płciowy') − rodzaj stosunku genealogicznego zachodzącego pomiędzy dwiema osobami płci przeciwnej (tj. kobietą i mężczyzną) a przejawiającego się w związku, którego celem jest spłodzenie i wydanie na świat potomstwa.

 

Antenaci

antenaci [łac. ante ‘przed(tem)’, natus ‘urodzony’], przodkowie, zw. też wstępnymi (ascendentami); w przeciwstawieniu do potomków, zw. zstępnymi (descendentami).

 


Tłumaczenia i transliteracje historycznych aktów:

  • język rosyjski - od 200,00 zł brutto / strona

  • język niemiecki (kurrentschrift) - od 200,00 zł brutto / strona

  • język łaciński - od 250,00 zł brutto / strona

  • język staropolski - do 250,00 zł brutto / strona


 

Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> usługi historyczne -> genealogie
 

Genealogie


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved