Kontakt w sprawie usług


Biuro
tel. 42 682 85 35
kom. 793697153
biuro@archivia.com.pl  

Dział usług archiwistycznych
tel. 502 484 460
dz.archiwistyczny@archivia.com.pl
j.lutoslawski@archivia.com.pl 

Dział sprzedaży
tel. 793 697 153
sprzedaz@archivia.com.pl
m.lakomiec@archivia.com.pl 
 

kontakt 42 682 85 35

Szkolenie archiwistyczne
Nasza oferta szkoleń skierowana jest do pracowników urzędów państwowych, jednostek samorządowych, firm prywatnych oraz do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. Dają one możliwość zdobycia przydatnych na rynku pracy umiejętności w zakresie postępowania z
dokumentacją współczesną zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Oferujemy szkolenia:
1. Archiwistyczne obejmujące:
a) Terminologia archiwalna
b) Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
c) Systemy kancelaryjne i obieg dokumentów
d) Instrukcja kancelaryjna i archiwalna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w praktyce, generalne uwagi o kwalifikacji dokumentów
e) Obieg dokumentów w jednostce organizacyjnej
f) Środki ewidencji dokumentów
g) Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego/składnicy akt
h) Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt
i) Techniczne uwagi dotyczące archiwizacji dokumentów
j) Ćwiczenia praktyczne

2. Komputerowe obejmujące:
a) Instalacja i konfiguracja programu do archiwum
b) Nauka obsługi programem

 

Dla grup zorganizowanych atrakcyjne zniżki. Szkolenie może odbyć się w formie konferencji w Łodzi lub u Klienta w firmie. Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe.

 

CENNIK SZKOLEŃ ARCHIWISTYCZNYCH

Rodzaj szkolenia                                                                 Cena brutto

Szkolenie archiwistyczne podstawowe            

500,00 zł / osoba (min. 10 osób)

Szkolenie archiwistyczne rozszerzone

1500,00 zł / osoba (min. 7 osób)

Szkolenie komputerowe

500,00 zł / osoba (min. 2 osoby)

 

Audyty


Oferujemy Państwu jedyną na polskim rynku usług archiwistycznych ofertę audytów archiwum i składnic akt. Dzięki niej będą Państwo pewni, że całość obiegu dokumentów od momentu ich wytworzenia do momentu zniszczenia odbywa się według najwyższych standardów. Nasi pracownicy w trakcie przeprowadzania audytu badają schematy obiegu dokumentacji w Państwa firmie oraz ich zastosowanie. Końcowy raport zawiera szereg wskazówek, które należy wprowadzić, aby system zarządzania dokumentacją w Państwa firmie był sprawny i zgodny z najlepszymi wzorcami światowymi. Audyt obejmuje także szereg działań sprawdzających w zakresie działających w firmie systemów teleinformatycznych oraz systemów przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Audyty są dokumentami nie negocjowanymi, tj. ich zawartość odpowiada stanowi faktycznemu i nie można zmienić ich treści według danej potrzeby.

 

CENNIK AUDYTÓW

Rodzaj audytu                                                                      Cena brutto

Audyt obiegu dokumentów       

5 000,00 zł

Audyt archiwum

5 000,00 zł

 


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA >>

 


Mapa strony  l  FAQ  l  Polityka cookies

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved

 

Tu jesteś: www.archivia.com.pl -> usługi archiwistyczne -> szkolenia i audyty
 

Szkolenia archiwistyczne