Jak to działa ?

Nawiązanie współpracy.

Współpracę z firmą Archivia w zakresie stałego niszczenia dokumentów lub jednorazowego niszczenia dokumentów można nawiązać na dwa sposobu. W przypadku usługi stałego niszczenia dokumentów należy wypełnić i przesłać (mailem lub pocztą x2) formularz zlecenia długoterminowego - "Stały odbiór dokumentów".

formularz zlecenia stałego

formularz zlecenia jednorazowego

tel. 42 682 85 35 / 793 697 153

Niszczenie dokumentów

1. Zaplombowany pojemnik firmy Archivia w Twojej firmie.

Po podpisaniu umowy do Państwa firmy zostanie dostarczony pojemnik na papier o pojemności 120, 240 lub 360 litrów. Pojemnik będzie posiadał specjalne wycięcie umożliwiające wrzucenie papieru. Wieko pojemnika zostanie zaplombowane plombą numeryczną.

2. Przesłanie informacji o zapełnieniu pojemnika dokumentami.

Po zapełnieniu pojemnika dokumentami należy przesłać informację do naszej firmy. Można to zrobić mailowo lub wypełnić formularz zgłoszenia na stronie KONTAKT.

3. Zamiana pojemnika z dokumentacją na pusty pojemnik. Plombowanie pojemnika.

W dniu następnym, po dokonaniu zgłoszenia zapełnienia kosza, w godzinach 9-18 (w miarę możliwości w godzinach wskazanych w formularzu ) przyjedzie do Państwa firmy nasz pracownik i odbierze zapełniony kosz wstawiając w jego miejsce pusty kosz.

4. Transport pojemnika do niszczarni, bezpieczne niszczenie dokumentów, wystawienie protokołu zniszczenia.

Po zamianie pojemników dokumenty zostaną przetransportowane do niszczarni i zniszczone w niszczarkach przemysłowych. Całość odbędzie się komisyjnie. Protokół zniszczenia otrzymają Państwo poczta lub mailem (w zależności od wskazań w umowie).

Cennik usługi niszczenia stałego

1. Opłata administracyjna

240,00 zł

2. Niszczenie dokumentów

bezpłatne

3. Koszt 120 l (dzierżawa)

2 000,00 zł / rok

4. Kosz 240 l (dzierżawa)

2 300,00 zł / rok

5. Kosz 360 l (dzierżawa)

2 750,00 zł / rok

6. Transport

Bezpłatny w Łodzi, w pozostałych przypadkach zgodnie z cennikiem

7. Protokół zniszczenia papierowy

7,50 zł

8. Protokół zniszczenia elektroniczny

bezpłatny

Odbiór dokumentów maksymalnie 4 razy w miesiącu.

 

 


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA >>

Wszelkie prawa zastrzeżone © Archivia 2011 l All rights reserved